Čerešňová 8A Banská Bystrica - Kremnička

974 05 Banská Bystrica